Quy định và thủ tục hoàn thuế GTGT cần biết

Doanh nghiệp đóng thuế GTGT cho nhà nước, thực hiện nghĩa vụ. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế. Doanh nghiệp, kế toán viên cần nắm rõ các quy định thủ tục để được hoàn thuế GTGT. 

Làm mẫu đơn, báo cáo tài chính đúng quy định, chuẩn xác để được xác nhận hoàn thuế. Mua phần mềm misa giá rẻ – công cụ đắc lực hỗ trợ kế toán viên thực hiện kế toán thuế, tính hoàn thuế hiệu quả. Chia sẻ dưới đây về quy định và thủ tục hoàn thuế GTGT sẽ hữu ích cho kế toán viên trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.

Các trường hợp và điều kiện được hoàn thuế GTGT

Thuế GTGT là nghĩa vụ của doanh nghiệp cần thực hiện với nhà nước, khi mua bán giao dịch hàng hóa. Sau các kỳ tính thuế, kế toán viên sẽ lên báo cáo thuế và nộp thuế GTGT cho cơ quan Thuế. Nhưng trong một số trường hợp, doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế đã nộp cho Ngân hàng nhà nước trong một số trường hợp nhất định, đã có quy định.

Các trường hợp cụ thể, doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế:

  • Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mà có trên 3 tháng liên tục có thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hết sẽ được hoàn thuế.
  • Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, có thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, sẽ được hoàn thuế theo tháng.
  • Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ sẽ được hoàn thuế, trong trường hợp nhượng chủ sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động có số thuế đầu vào chưa khấu trừ.
  • Công ty được hoàn thuế theo quyết định của cơ quan chức năng, điều kiện hoàn thuế theo công ước quốc tế mà Việt nam là thành viên.

Kế toán viên cần làm gì để được hoàn thuế GTGT?

Hoàn thuế GTGT là quyền lợi của doanh nghiệp, được hưởng lợi. Do vậy, chuyên viên kế toán, cần chú ý đáp ứng đủ điều kiện, giấy tờ để được hưởng quyền lợi. Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện để được hoàn thuế GTGT:

  • Doanh nghiệp có số thuế GTGT âm 3 tháng liên tục và thuế được khấu trừ từ 200 triệu trở lên.
  • Chứng từ đầy đủ, chính xác và không có các dấu hiệu làm giả, mất mát.
  • Tiền được thanh toán qua ngân hàng theo từng đơn hàng xuất khẩu đi. Hóa đơn thanh toán trên 20 triệu. Đồng thời doanh nghiệp cần chứng minh thanh toán qua ngân hàng.

Doanh nghiệp cần hoàn thiện hồ sơ theo quy định thông tư 130/2016/TT-BTC. Thời gian hoàn thuế linh hoạt tùy theo mức độ chấp hành của doanh nghiệp:

  • Với các doanh nghiệp chấp hành tốt việc nộp thuế GTGT thì thời gian hoàn sẽ là 15 ngày, phương pháp hoàn trước kiểm sau.
  • Với doanh nghiệp có các dấu hiệu thiếu sót, khiếm khuyết, hồ sơ sẽ bị kiểm tra trước và hoàn sau sau 60 ngày.

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện và trường hợp được hoàn thuế GTGT cần làm hồ sơ để được xét duyệt. Yêu cầu mọi số liệu cần được ghi chép, báo cáo chính xác để hồ sơ thủ tục được xét duyệt nhanh chóng. Sử dụng phần mềm sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp kế toán viên tính toán số liệu, xử lý thông tin kế toán thuế hiệu quả.

Mua phần mềm tại https://sme.misa.vn/bao-gia/Home/Quotation để được đảm bảo thao tác nghiệp vụ chính xác, hướng dẫn kế toán và làm báo cáo tài chính chuẩn nhất.